Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily

Projektová žádostStudie proveditelnosti

Projekt na zvýšení návštěvnické atraktivity areálu významných památek brněnské moderní architektury - vily Tugendhat a Löw-Beerovy vily.

Záměrem projektu bylo využití objektu jako zázemí pro návštěvníky a pro navazující muzejní činnosti Löw-Beerovy vily a vily Tugendhat, včetně provozu doplňkových služeb návštěvníkům areálu a zřízení technického zázemí zahrady. Zrekonstruovaný objekt zahradního domku má svou historickou hodnotu jako hospodářské zázemí Löw-Beerovy vily.

Projekt byl zaměřen na dobudování areálu, kde v té době nebyl vyřešen především obslužný servis pro návštěvníky. Prostřednictvím rekonstrukce a zpřístupnění dvoupodlažního objektu domku v zahradě Löw-Beerovy vily vzniklo zázemí pro návštěvníky. To umožňuje lépe sladit kapacitní možnosti prohlídek obou vil, obsloužit a odbavit objednané skupiny návštěvníků, nabízí možnost lehkého občerstvení přímo v areálu. Dále se projektem rozšířily možnosti muzejní činnosti a navazujících aktivit.

Hlavními aktivitami projektu byla rekonstrukce objektu a jeho vnitřní vybavení.

Kvantitativní údaje

Celkové způsobilé výdaje projektu: 9,9 mil. Kč.

Ze zrekonstruované plochy tvoří: 38 % zázemí pro návštěvníky areálu, 28 % prostory pro muzejní činnost, 19 % provozní prostory a 15 % pro občerstvení

Návštěvníkům je nově zpřístupněno 235 m2 zrekonstruovaných ploch.

celnice-01
celnice-03

Role RRAJM

Příprava projektové žádosti a zpracování studie proveditelnosti.

2013

Další informace

http://www.vilalowbeer.cz