Dispoziční fond

Administrace programu

Podpora malých neinvestičních projektů česko-rakouské spolupráce.

Cílem Dispozičního fondu na česko-rakouské hranici v Jihomoravském kraji bylo zmírnit okrajový charakter příhraničních oblastí, a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systém na obou stranách hranice. Dalším cílem Dispozičnho fondu byla podpora rozvoje hospodářského potenciálu v příhraničním regionů, a to posilováním stávajících struktur, zvyšováním soutěživosti českých subjektů a oživením celého hospodářství na obou stranách hranice.

Dispoziční fond byl součástí Iniciativy Společenství Interreg IIIA a navazoval na úspěšný předvstupní program přeshraniční spolupráce CBC Phare – Společný fond malých projektů. Podporoval  malé neinvestniční projekty typu „people-to-people“ v česko-rakouské příhraničí na území Jihomoravského kraje.

Příklady aktivit:

  • Kulturní výměny.
  • Setkání a výměny mezi mládeží.
  • Vzdělávací projekty.
  • Semináře, konference.
  • Příprava projektů, studií, analýzy.
  • Výstavy a propagační akce.
  • Podpora partnerství.
  • Zvyšování veřejného ekologického povědomí.

 

Kvantitativní údaje

Dispoziční fond v Jihomoravském kraji měl k rozdělení pro malé neinvestiční projekty pro období 2004–2006 k dispozici téměř 13 mil. Kč.

Výše podpory max. 10 000 EUR, max. 75 % uznatelných nákladů.

Celkově bylo během celého období trvání Dispozičního fondu podpořeno 90 projektů a těmto projektům bylo z ERDF přiděleno 12,7 mil. Kč.

Průměrná výše dotace na projekt dosahovala hodnoty přibližně 141 595 Kč.

web-papir-03
Logo RRAJM CS Color (.png.)

Role RRAJM

Administrátor programu.

2004-2008

Další informace

RRAJM - Dispoziční fond