FMP 2007 - 2013

Fond malých projektů navázal na předchozí program Dispozičního fondu a realizoval se v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

Aby byly i nadále zachovány podmínky k rozvoji přeshraniční spolupráce a projektů na česko-rakouské hranici, vznikl v projekt Fond malých projektů s cílem podpořit menší projekty neinvestičního, ale i investičního chratakteru s dotací do 20 000 EUR. 

Na celou česko-rakouskou hranici bylo pro plánovací období 2007-2013 z ERDF alokováno 6 912 000 EUR pro českou část hranice (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj) a pro rakouskou část 1 600 000 EUR. Pro region "jižní Morava - Dolní Rakousko", který zahrnoval regiony NUTS III Jihomoravský kraj, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, St. Pölten, byl vyčleněn příspěvek pro českou stranu ve výši 2 635 000 EUR a na projekty rakouské strany 448 000 EUR.

Další informace: