Fond malých projektů pro OP EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013, Jihomoravský kraj - Dolní Rakousko

Administrace programu

Finanční nástroj na podporu malých neinvestičních a malých infrastrukturních projektů v Jihomoravském kraji.

Cílem projektu bylo zmírnit okrajový charakter příhraničních oblastí, tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systém na obou stranách hranice. Zároveň i podpořit podnikatelský potenciál v území.

Fond malých projektů pro Rakousko a Českou republiku byl nástrojem pro podporu přeshraniční spolupráce mezi místními obyvateli, místními regionálními iniciativami a institucemi v oblasti sociální a kulturní regionální integrace a pro podporu rozvoje pro lepší vzájemné porozumění a vytváření společné regionální identity (opatření „people-to-people“).

Navázal na tradici Společného fondu malých projektů, který fungoval na česko-rakouské hranici v rámci programu Phare CBC, a na Dispoziční fond, který byl součástí iniciativy Společenství Interreg III A.

Nejčastěji byly podpořeny projekty spolupráce v oblasti kultury, cestovního ruchu a spolupráci škol a obcí.

Kvantitativní údaje

Celkem přiděleno z ERDF na malé projekty FMP přes 2,6 mil. EUR.

Reálně podpořeno 215 projektů s celkovým příspěvkem přes 2,3 mil. EUR.

web-papir-03
Logo RRAJM CS Color (.png.)

Role RRAJM

Administrátor programu.

Další informace

FMP 2007-2013