Kongresové centrum Mikulov

Studie proveditelnostiProjektová žádost

Posílení cestovního ruchu v příhraničním regionu modernizací infrastruktury kongresové turistiky.

Projekt byl zaměřen na posílení hospodářského významu cestovního ruchu a rozvoj navazujících volnočasových aktivit v příhraničním regionu formou zkvalitňování a rozšiřování aktivit v oblasti kongresové turistiky. Dále bylo cílem zvýšení atraktivity zařízení pro cestovní ruch a využití synergických efektu pro zvýšení poptávky v cestovním ruchu.

V rámci projektu byla zpracována podrobná projektová dokumentace a na jejím základě vybaven stávající zámecký sál a jeho zázemí prezentační a kongresovou technikou, doplněn mobiliář a cateringové vybavení pro zázemí sálu.

Paralelně probíhala příprava a následně realizace pilotního cyklu přednášek a konferencí zaměřených na podporu poptávky po službách kongresového centra a vybraných atraktivit cestovního ruchu v příhraničním regionu prostřednictvím cílových skupin z jižní Moravy i Dolního Rakouska. Jejich zaměření vycházelo z myšlenky uvést nabídku možností kongresového centra formou prezentace v tématech společného dědictví a budoucí spolupráce bezprostředně v příhraničním regionu co nejblíže hranici a lidem v tomto regionu.

Kvantitativní údaje

Vybavené zařízení kongresové turistiky pro max. 700 osob.

5 pilotních akcí se zaměřením na společná česko-rakouská témata s účastí 1000 osob ze strany české a 300 osob ze strany rakouské.

web-papir-03
Logo RRAJM CS Color (.png.)

Role RRAJM

Zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti.

2006

Další informace

www.rmm.cz