Lázeňská zóna Lednice - doplnění infrastruktury

Projektová žádostStudie proveditelnosti

Projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím vybudování infrastruktury lázeňské zóny v obci Lednice.

Cílem projektu bylo zkvalitnění prostředí lázeňského místa, vytvoření vhodných podmínky pro rozvoj lázeňské zóny a tím přispět k zatraktivnění turistické nabídky Jihomoravského kraje.

Šlo o vybudování veřejného prostoru lázeňské promenády s kolonádou a amfiteátrem a napojení lázeňské zóny pro pěší a cyklisty do centra obce, zámeckého parku a oblasti Mlýnského rybníku.

Lednice má statut přírodních léčebných lázní a obec Lednice má zájem na vybudování odpovídajícího prostředí pro návštěvníky a hosty. Projekt byl tedy určen nejen pro místní, ale právě také pro návštěvníky a hosty. V rámci projektu byla doplněna chybějící infrastruktura lázeňského místa a tím byly zkvalitněny podmínky lázeňského místa, což zatraktivnilo toto lázeňské místo, zvýšilo návštěvnost a prodloužilo délku pobytu.

Kvantitativní údaje

Celkové způsobilé výdaje projektu: 110 mil. Kč.

Kolonáda s promenádou o rozměrech přibližně 15 x 400 metrů.

Přírodní amfiteátr o rozloze 9 000 m2 a kapacitou asi 500 osob.

Rekonstrukce Slovácké ulice o délce asi 500 m a šířce 10 m.

Prodloužení promenády o 800 m (3 m šíře pro cyklisty a 2 m šíře pro chodce).

Lednice_01.JPG
Lednice_02.JPG

Role RRAJM

Zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti.

2010

Další informace

http://www.lednice.cz