Morava napoleonská

Projekt RRAJMProjektová žádost

Tvorba a propagace turistického produktu s tématem napoleonských tažení.

Cílem projektu bylo vytvořit nový turistický produkt pro oblasti jižní Moravy a využít přitom mezinárodně známé téma napoleonských válek a jejich historických souvislostí.

V roce 2012 bylo za široké účasti odborníků, dotčených obcí a institucí vytvořen návrh vybraných 30 turistických cílů a 8 tematických tras, čímž byly připraveny podklady pro cestovního průvodce. Tento průvodce je dostupný v pěti jazykových mutacích (česká, anglická, německá, francouzská a ruská) v tištěné podobě i v elektronické podobě, a to na webových stránkách projektu Morava napoleonská www.morava-napoleonska.cz. Současně bylo natočeno také pět krátkých filmových pohlednic zaměřených na různé turistické oblasti jižní Moravy s napoleonskou tematikou.

Kvantitativní údaje

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4,2 mil. Kč.

Počet prezentovaných turistických cílů: 30.

Počet vytvořených marketingových/propagačních produktů pro cestovní ruch: 13.

mn-02
logo Morava napoleonská.jpg

Role RRAJM

Zpracování projektové žádosti a řízení realizace projektu.

2010-2013

Další informace

RRAJM-Morava napoleonská

http://www.morava-napoleonska.cz

www.facebook.com/Morava.napoleonska.akce