Moravian Science Centre Brno - VIDA

Projektová žádost

Popularizace vědy a výzkumu.

Hlavním cílem projektu bylo poutavým způsobem popularizovat vědu a propagovat výsledků výzkumu, dále zvýšení atraktivity přírodních a technických oborů, zvýšení počtu studentů těchto oborů na středních odborných i vysokých školách a v návaznosti na to i větší počet kvalitních vědecko-výzkumných  pracovníků.

V rámci realizace projektu Moravian Science Centre Brno bylo vybudováno interaktivní zábavně vzdělávací centrum vědy a poznání, které umožňuje vidět, zkusit a pochopit zákonitosti především přírodních věd, jejich vzájemné souvislosti, i to, jak věda ovlivňuje nás a vše kolem.

Slavnostní otevření se uskutečnilo v listopadu 2013. Dnes se roční návštěvnost pohybuje kolem 230 000 návštěvníků.

Kvantitativní údaje

Celkové náklady projektu 598,7 mil. Kč.

Přes 4 000 m2 expoziční plochy.

Roční návštěvnost kolem 230 000 návštěvníků.

MSCB_01.jpg
MSCB_02.jpg

Role RRAJM

Zpracování projektové žádosti v rámci výzvy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

2010

Další informace

https://vida.cz

http://www.mscb.cz/