Recyklace a úplně zneškodnění výrobků domácího chlazení na území Jihomoravského kraje

Projekt RRAJM

Ekologické zneškodnění vyřazených lednic z domácností Jihomoravského kraje.

Hlavním cílem projektu, jehož nositelem byla Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, bylo vytvoření koordinovaného systému pro efektivní odstranění vyřazených chladících zařízení s obsahem regulovaných látek (freonů CFC 11 a CFC 12). Tyto látky mají negativní vliv na ochrannou ozónovou vrstvu Země a mohou být uvolňovány z vyřazených chladících zařízení. 

Během prací, které probíhaly od července 2004, byl zorganizován koordinovaný sběr vyřazených lednic ve všech sběrných dvorech Jihomoravského kraje, které měly příslušné oprávnění k nakládání s touto kategorií nebezpečných odpadů. Celkem se jednalo o 43 sběrných dvorů v Brně a o 20 sběrných dvorů v ostatních částech regionu. Více než jedna třetina z celkového množství lednic pocházela z domácností města Brna, naopak nejméně (necelých 5%) bylo od obyvatel okresu Brno-venkov.

Kvantitativní údaje

Celkové náklady projektu 9,3 mil. Kč.

Shromážděno a ekologicky zneškodněno 16 533 ks vyřazených chladících zařízení a přes 2 300 kg nebezpečných freonů.

Lednicky_01.jpg
lednicky-02

Role RRAJM

Zpracování projektové žádosti a řízení realizace projektu.

2004-2006