Regionální informační servis

Spolupráce na projektu

RRAJM spolupracovala na aktualizaci Regionálního informačního servisu (RIS), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj - dříve Centrum pro regionální rozvoj ČR.

RIS nabízí informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí. Systém je zaměřen zejména na hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

V letech 2014 – 2016 zajišťovala RRAJM periodickou aktualizaci regionálních dat za Jihomoravský kraj.

RIS_JMK.png

Role RRAJM

Aktualizace dat za Jihomoravský kraj.

Další informace

www.risy.cz