Rozvoj šetrné turistiky v oblasti Soutoku – facilitovaný proces přípravy strategie

Spolupráce na projektu

Vytvoření pravidel rozvoje šetrné turistiky a příprava souboru projektů v přírodně a kulturně cenné oblasti.

Cílem projektu bylo vytvořit pravidla pro rozvoj turistiky a navazujících činností v zájmovém území. Dále pak definovat možné způsoby a formy vhodného a šetrného využití daného území, posílit a podpořit užší komunikaci mezi subjekty v dané oblasti a připravit podmínky pro projednávání režimu ochrany přírody (Natura 2000).

V úvodu realizace projektu byla prováděna terénní šetření mezi návštěvníky území, byla organizována řada jednání se zástupci českých i rakouských měst v zájmové oblasti, s majiteli pozemků a se subjekty státní správy a neziskových organizaci. Na základě shromážděných informací byl připraven návrh strategie rozvoje šetrné turistiky v oblasti Soutoku a také byly zpracovány návrhy devíti pilotních projektů včetně jejich ekonomického posouzení a hodnoceni z hlediska dopadů na životni prostředí. Během prací na projektu se podařilo nejen zpracovat konkrétní koncepční a projektové materiály, ale také zahájit užší diskusi mezi všemi zainteresovanými.

Informace o projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci, webových stránkách projektu a na letáčcích.

Kvantitativní údaje

Strategie projektů (6x).

Informační tabule - návštěvní řád oblasti Soutoku a informační letáčky o oblasti Soutoku.

Závěrečná konference.

Celkové výdaje projektu: 1,5 mil. Kč.

soutok-02
soutok-03

Role RRAJM

Příprava a zpracování projektového záměru, spolupráce na realizaci projektu.

2005

Další informace

www.dolnimorava.org