Vědeckotechnický park JMK - výstavba

Projektová žádost

Podpora začínajících firem.

Cílem projek­tu bylo vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání prostřednic­tvím výstavby Vědeckotechnického parku Jihomoravského kraje a Technologického inkubátoru II.

Projekt dlouhodobě připravovala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Vysokým učením technickým. Jeho celková hodnota byla 85,347 miliónů Kč. Vědeckotechnický park JMK a Technologický inkubátor II zajišťují inovační a inkubační služby pro začínající, malé a střední inovační podniky z jihomoravského regionu. Objekt byl uveden do provozu v roce 2008. Celková nově vybu­dovaná plocha dosahuje 2 909 m2, prostřednictvím projektu bylo podpořeno 32 inovačních firem.

Kvantitativní údaje

Celkové náklady projektu 85,4 mil. Kč.

Celková nově vybudovaná plocha 2 909 m2.

Celkově mělo být projektem podpořeno 32 inovačních firem.

VTP_01.jpg
VTP_02.jpg

Role RRAJM

Zpracování projektové žádosti.

2005

Další informace

www.jic.cz