Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum

Projektová žádostStudie proveditelnosti

Projekt na obnovu barokních jízdáren Státního zámku Lednice a jejich využití pro vzdělávací a kulturní služby.

Projekt řešil obnovu národní kulturní památky barokních jízdáren zámku Lednice, které byly revitalizovány na multifunkční centrum se zaměřením na vzdělávání a poskytování informací o komponované kulturní krajině a jako kulturní centrum pro obec a mikroregion. Vznikly tak podmínky pro aktivity školícího a vzdělávacího centra komponované krajiny zaměřené na krajinné profese, byly připraveny tematicky zaměřené výukové expozice.

Cílem projektu byla vzorová obnova a nové využití východního a jižního křídla objektu barokních jízdáren pro poskytování vzdělávacích a veřejných kulturních služeb. Barokní jízdárny jsou nejstarší částí zámku v Lednici, který má celý statut národní kulturní památky a v rámci Lednicko-valtického areálu (LVA) je součástí Seznamu světového dědictví UNESCO. Objekt je ve správě Národního památkového ústavu a pro potřeby realizace projektu je formou výpůjčky svěřen do péče žadatele.

Projekt se skládal z realizace programových a stavebních aktivit, jejichž výsledkem je funkční vzdělávací centrum zaměřené na kulturní krajinu s doprovodnými výukovými expozicemi o krajině a LVA jako památce WHS UNESCO i jako součásti Biosférické rezervace Dolní Morava. Prostory jsou využívány jako výukové a prezentační kapacity v rámci řádných studijních programů zúčastěných univerzit, výukové expozice mohou sloužit také formou ucelených výukových programů pro vzdělávání v rámci základních a středních škol. Hlavní sál jízdárny vedle vzdělávacích akcí slouží i pro potřeby obce a dalších členů sdružení pro slavnostní společenské akce a spolu s dalšími přilehlými prostory jako kulturní centrum obce. Projekt zahrnoval i vybudování informačního centra zaměřeného na prezentaci LVA jako památky UNESCO WHS s prostory pro studium a badatelskou činnost a prostory pro výkon činnosti site managera památky UNESCO. Celková podlahová plocha obnoveného objektu dosahuje 3 424 m2.

Kvantitativní údaje

Zvýšení počtu návštěvníků z 1 000 na 80 000 osob.

Celkové plánované výdaje projektu 497 mil. Kč. Zásadní položkou byly vlastní stavební náklady na obnovu objektu dosahující 413 mil. Kč, což představovalo 83 % celkových plánovaných způsobilých výdajů.

Jizdarna_02.JPG
Jízdárna_01.JPG

Role RRAJM

Zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti.

2009

Další informace

http://www.mczl.cz