Zdraví bez hranic

Partner projektuSpolupráce na projektu

Projekt s cílem zvýšit informovanost obyvatel o zdravotní péči poskytované na obou stranách hranice a zároveň umožnit lepší vynakládání finančních zdrojů obou zemí využitím synergií.

Cílem projektu "Zdraví bez hranic" bylo navázat na již existující výsledky projektu „Zdraví-Gesundheit“, umožnit lepší vynakládání finančních zdrojů obou zemí využitím synergií, zvýšit informovanost obyvatel o zdravotní péči poskytované na obou stranách hranice, umožnit přímé seznámení odborníků z obou stran hranice, napomoci s postupným překonáváním jazykové bariéry cílenými jazykovými kurzy v nemocnicích a budovat dlouhodobou spolupráci v oblasti zdravotnictví.

V rámci projektu byly ustaveny tři odborné pracovní skupiny:

  • Přeshraniční spolupráce nemocnic.
  • Demografický vývoj ve společném regionu.
  • Lidské zdroje ve zdravotnictví.

Vedoucím partnerem projektu byl dolnorakouský holding nemocnic NÖGUS, další projektoví partneři - Jihomoravský kraj, Kraj vysočina, Weinviertel Management a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy.

Kvantitativní údaje

Celkový rozpočet projektu 755 982 EUR, z toho dotace ERDF 619 684 EUR. 

zdravi-ii-01
zdravi-ii-02

Role RRAJM

Projektový partner, administrátor a koordinátor aktivit jihomoravských subjektů zapojených do projektu.

2012-2014

Další informace

http://www.zdravi-gesundheit.eu